Select Page

I gränslandet mellan teknik och information

Teknik, verksamhet, kommunikation

Piriro erbjuder integrerad kunskap inom områdena IT, kommunikation och marknadsföring. Vi har bred kompetens och erbjuder tjänster i gränslandet mellan teknik och information, marknadsföring och kommunikation.

Vi erbjuder konsulttjänster inom ett brett område där vår specialitet är vår helhetssyn. Vi arbetar också med konceptutveckling och realisering av olika projekt på internet.